Recursos verds

En un context d’emergència climàtica global, el grup de Medi Ambient de la Fundació, des de la seva transversalitat, proposa aquest banc de recursos “verds” per tractar tres eixos principals: sostenibilitat, residus i canvi climàtic. La idea oferir eines per a poder reflexionar i actuar localment i així seguir fent petits gestos per revertir l’actual crisi ambiental.

La Terra és un sistema interconnectat: tot el que passa en un punt té una repercussió a la resta del món en major o menor mesura. Una acció orientada a decréixer implica disminuir el consum i la generació de residus. Això, redueix les emissions de diòxid de carboni i, per tant, estem combatent el canvi climàtic. S’han establert tres eixos temàtics per fer el banc de recursos més accessible, però cal tenir en compte que tots estan relacionats entre si.

 

 Sostenibilitat

El nostre ritme de consum actual dels recursos del planeta és superior al de regeneració: tal·lem més arbres dels que creixen, emetem més CO2 del que la Terra pot capturar, pesquem més peixos dels que neixen, consumim més del que necessitem… Volem parlar de decreixement, economia circular, reutilització, estalvi energètic…

>>vivirsinplastico.com

>>Calculadora d’emissions de CO2

>>Com podem practicar el consum conscient a casa? (vídeo)

>>26 mesures per disminuir els efectes del canvi climàtic (vídeo)

 

 Residus

La globalització posa al nostre abast molts productes diferents i cadascun ha seguit un procés de fabricació especialitzat i ha estat envasat d’una manera determinada. Òbviament això genera residus i aquests acaben a les nostres cases.

Què en fem nosaltres? Les 3R (Reduir, Reutilitzar i Reciclar) intenten reorientar-nos en el nostre consum, fent-nos conscients de com podem prendre decisions més sostenibles en relació amb els residus. Però, i la responsabilitat de les empreses i els governs?

Proposem reflexionar sobre la gestió de residus, l’envasat, de què està fet el que consumim i entendre què passa amb els residus que generem.

 Canvi climàtic

Les declaracions polítiques d’emergència climàtica arriben 30 anys tard. Fa anys que es tenen evidències científiques de la tendència a l’escalfament global. La biodiversitat del planeta es redueix dràsticament, hem foradat la capa d’ozó, els pols estan perdent extensió, puja el nivell del mar, els fenómens meteorològics cada cop són més extrems i sembla que això és només el començament d’una situació que algunes autoritats adverteixen que serà irreversible.

Quines conseqüències suposa aquest canvi climàtic? Com podem revertir aquesta situació? Qui pateix aquesta crisi?

 Més…

En aquest espai, hi trobareu altres propostes de reflexió i acció que no s’ajustin als titulars dels eixos anteriors.

>>Butlletins de la Generalitat de Catalunya (subscripcions)

>>Receptes de netejadors ecològics casolans (vídeo)

>>Com fer menjadores per a ocells amb material reciclat.

 

© 2013 Fundació Privada Ateneu Sant Roc

X