Orientació sociolaboral

Orientació sociolaboral

“Joves i dones en procés de recerca laboral”

 

Participants

El projecte està dirigit a joves i dones vinculats a projectes de l’Ateneu.

Objectiu principal
  • Acompanyar els participants en el procés de recerca de feina.
  • Potenciar el treball en xarxa amb entitats afins que desenvolupin projectes d’inserció.
Activitats
  • Fases inicials dels itineraris d’inserció (alfabetització digital, llengües, habilitats personals i socials…
  • Acompanyament i assessorament.
  • Derivació als recursos sociolaborals del territori i ciutat amb la col·laboració d’entitats i serveis.

Activitats i objectius

© 2013 Fundació Privada Ateneu Sant Roc

X