@teneu.tic

@teneu.tic

“Petits i grans descobreixen les TIC per accedir a un món d’oportunitats”

 

Participants

El projecte està dirigit a infants, joves i adults de Badalona sud.

Objectiu principal

Promoure les TIC per tal de garantir la igualtat d’oportunitats.

Activitats
  • Utilització de l’aula com a suport per a l’aprenentatge.
  • Cursos bàsics d’informàtica.
  • Locutori del Badiu: espai obert dels divendres a la tarda.

Activitats i objectius

© 2013 Fundació Privada Ateneu Sant Roc

X