Deducció per donatius d’empreses i persones físiques a entitats no lucratives que han optat perl Règim fiscal del mecenatge
(Règim fiscal del  mecenatge – Llei 49/2002)

Deduccions per donacions de persones físiques

 

ACTUALMENT
 • Deducció en el IRPF del 25% de la donació
  amb el límit del 10% de la base liquidable de l’IRPF i sense possibilitat de que si es sobrepassa aquest límit, la deducció pugui ser aplicada en els anys següents.
A PARTIR DE l’ 1 DE GENER DE 2015*
 • Pels primers 150 € de donació, un 50%
 • Per l’import que superi aquests primers 150 €, un 27,5%
  amb el límit del 10% de la base liquidable de l’IRPF i sense possibilitat de que si es sobrepassa aquest límit, la deducció pugui ser aplicada en els anys següents.

En cas que la persona hagués fet en els dos anys immediatament anteriors una donació amb dret de deducció a la mateixa entitat per un import igual o superior en cadascun d’ells al de la donació de 2015, el percentatge de deducció de l’import que superi els primers 150 € serà del 32,50%, en lloc del 27,5% general (es premia la fidelitat a la mateixa entitat)

A PARTIR DE l’ 1 DE GENER DE 2016*
 • Pels primers 150 € de donació, un 75%
 • Per l’import que superi aquests primers 150 €, un 30%
  amb el límit del 10% de la base liquidable de l’IRPF i sense possibilitat de que si es sobrepassa aquest límit, la deducció pugui ser aplicada en els anys següents.

En cas que la persona hagués fet en els dos anys immediatament anteriors una donació amb dret de deducció a la mateixa entitat per un import igual o superior en cadascun d’ells al de la donació de 2016 i posteriors, el percentatge de deducció de l’import que superi els primers 150 € serà del 35%, en lloc del 30% general.

 

Deduccions per donacions de persones jurídiques

 

ACTUALMENT
 • Deducció en el I.Societats del 35% de la donació
A PARTIR DE l’ 1 DE GENER DE 2015*
 • Deducció en el I.Societats del 35% de la donació

En cas que l’empresa hagi fet donacions a la mateixa entitat per import igual o superior durant els dos anys anteriors:

 • 2015: Deducció en el I.Societats del 37,50% de la donació
 • A partir de 2016: Deducció en el I.Societats del 40,00% de la donació
  Sempre limitats pel 10% de la base imposable de l’Impost de Societats. Les quantitats que excedeixin es poden deduir durant els propers 10 períodes impositius.

*Un cop aprovada la nova Llei de societats.

© 2013 Fundació Privada Ateneu Sant Roc

X