qui-som

Qui som?

La Fundació Ateneu Sant Roc està formada per 313 socis/es, més de 400 voluntaris/es i 25 persones remunerades que es distribueixen dins de programes, projectes i equips de funcionament.

 

 


Patronat

El Patronat de la Fundació Ateneu Sant Roc és l’òrgan encarregat de determinar la missió i objectius de la fundació, planificar plans i programes, assegurar i gestionar els recursos i fer tasques de representació.

President  Juan Jesús Guerrero Robles
Vicepresident  Pascual Placencia Zarzoso
Secretària  Anna Vicente Farran
Tresorer  Esteve Corbera Mestre
Vocals
José Antonio Góngora Leyva
Felipe Guerrero Robles
José Antonio Durán Tobías
Carmen Díaz Rodríguez
Lluis Font Formosa
Javier Antolín Sánchez
Ignacio Orce Satrústegui
Carol López Rodríguez
Montserrat Maresme
Manoli García González

Consells i òrgans de participació

Consell directiu  Òrgan que afiança els valors de la Fundació Ateneu Sant Roc. Els membres del consell debaten i donen suport a les propostes directives i pedagògiques de l’entitat.

Consells assessors  Es formen a demanda de l’equip directiu per a tractar temes relacionats amb el dia a dia de l’entitat. Aporten visions personals i professionals diverses que fa més efectiva i compartida la presa de decisions.

Consell dels infants i adolescents  Òrgan de participació d’infants i adolescents de 10 a 12 anys dels projectes d’Educació infants i joves de la fundació que dialoguen, debaten, es comprometen, elaboren propostes i fan sentir la seva veu.

Consell de comunicació  Òrgan encarregat d’assessorar en l’àmbit de la comunicació de l’entitat.

Observatoris  Grups de treball de debat que proposen canvis i noves línies transversals per a la millora de la qualitat pedagògica de la fundació. Actualment es troben en funcionament l’Observatori de la pobresa i l’Observatori de gènere.

Assemblea de socis/es  Trobada informativa per a socis i sòcies de l’entitat que participen econòmicament en la sotenibilitat de la Fundació Ateneu Sant Roc.

Trobada de voluntaris/es  Jornada de reflexió organitzada pel projecte de Formació i voluntariat. Mitjançant tècniques dinàmiques, voluntaris i personal remunerat debaten sobre la feina que es porta a terme, des de perpectives diferents amb l’objectiu d’obtenir noves propostes i noves fites per avançar i adequar el treball que es porta a terme a la Fundació Ateneu Sant Roc.

 


Equips de funcionament

Direcció  Salvador Figuerola Curto

Coordinació  Pilar López Díaz

Equip d’administració  Esteve Corbera, José Antonio Duran i Mercè Peinado
Responsable: Mercè Peinado

Equip de captació de fons  Clàudia Lepori, Juan Jesús Guerrero, Lluis Font, Mercè Peinado i Salvador Figuerola
Responsable: Clàudia Lepori

Equip de comunicació  Maria Placencia, Pilar López, Roser Corbera i representants dels projectes
Responsable: Roser Corbera

Equip de logística  Fali Carmona, Francisco Hernando, Francisco Muñoz, Lorenzo Hernando, Paco Baena i Salvador Figuerola

Equips pedagògics i responsables de projecte

Equip de medi ambient:  Manoli García, Paco Baena, Pilar López i Ricard Figuerola

Equip de cooperació i solidaritat:  Carme Pérez, Loli Pelegrina, Pilar López i Raimon Mateu

Equip de formació i voluntariat  Anna Vicente, Assumpta Ibáñez, Carol López, Laia Bellostes i Pilar López

Centre obert infantil:  Mireia Gòrriz

Centre obert Joves:  Clara Cardelús

Esplai Borinot:  Javi Hernando

Formació de dones Laila:  Neus R. Rabasa

Espai familiar Elna:  Ana Triano

Orientació sociolaboral:  Francisco Muñoz

Ateneu al carrer:  Paco Baena

© 2013 Fundació Privada Ateneu Sant Roc

X