qui-som

Qui som?

La Fundació Ateneu Sant Roc està formada per 313 socis/es, més de 400 voluntaris/es i 25 persones remunerades que es distribueixen dins de programes, projectes i equips de funcionament.

 

 


Patronat

El Patronat de la Fundació Ateneu Sant Roc és l’òrgan encarregat de determinar la missió i objectius de la fundació, planificar plans i programes, assegurar i gestionar els recursos i fer tasques de representació.

President  Juan Jesús Guerrero Robles
Vicepresident  Pascual Placencia Zarzoso
Secretària  Anna Vicente Farran
Tresorer  Esteve Corbera Mestre
Vocals
José Antonio Góngora Leyva
Felipe Guerrero Robles
José Antonio Durán Tobías
Carmen Díaz Rodríguez
Lluis Font Formosa
Javier Antolín Sánchez
Ignacio Orce Satrústegui
Carol López Rodríguez
Montserrat Maresme
Manoli García González

Consells i òrgans de participació

Consell directiu  Òrgan que afiança els valors de la Fundació Ateneu Sant Roc. Els membres del consell debaten i donen suport a les propostes directives i pedagògiques de l’entitat.

Consells assessors  Es formen a demanda de l’equip directiu per a tractar temes relacionats amb el dia a dia de l’entitat. Aporten visions personals i professionals diverses que fa més efectiva i compartida la presa de decisions.

Consell dels infants i adolescents  Òrgan de participació d’infants i adolescents de 10 a 12 anys dels projectes d’Educació infants i joves de la fundació que dialoguen, debaten, es comprometen, elaboren propostes i fan sentir la seva veu.

Consell de comunicació  Òrgan encarregat d’assessorar en l’àmbit de la comunicació de l’entitat.

Observatoris  Grups de treball de debat que proposen canvis i noves línies transversals per a la millora de la qualitat pedagògica de la fundació. Actualment es troben en funcionament l’Observatori de la pobresa i l’Observatori de gènere.

Assemblea de socis/es  Trobada informativa per a socis i sòcies de l’entitat que participen econòmicament en la sotenibilitat de la Fundació Ateneu Sant Roc.

Trobada de voluntaris/es  Jornada de reflexió organitzada pel projecte de Formació i voluntariat. Mitjançant tècniques dinàmiques, voluntaris i personal remunerat debaten sobre la feina que es porta a terme, des de perpectives diferents amb l’objectiu d’obtenir noves propostes i noves fites per avançar i adequar el treball que es porta a terme a la Fundació Ateneu Sant Roc.

 


Responsables de gestió i logística

Direcció  Salvador Figuerola
Coordinació  Pilar López
Administració  Mercè Peinado
Comunicació  Roser Corbera
Logística i manteniment  Fali Carmona i Francisco Muñoz


 

Responsables de projectes i grups

Centre obert infantil  Mireia Gòrriz
Aula oberta. Llengua i cohesió  Marta Soler i Núria Mateu
Centre obert Joves  Clara Cardelús
La Ludoteca. Educació a través del joc  Montse Massana i Susana Robles
Esplai Borinot  Javi Hernando
Activitats de vacances  Pilar López
Suport d’educació infantil  Flori Rodríguez
Espai familiar Elna  Ana Triano
Formació de dones Laila  Neus R. Rabasa
Orientació sociolaboral  Francisco Muñoz
Formació i voluntariat  Assumpta Ibáñez
@teneu.tic  Lluis Riera
Medi ambient  Ricard Figuerola
Sociosanitari  Carme Pérez
Cooperació i solidaritat  Raimon Mateu
Ateneu al carrer  Paco Baena
Dinamització sociocultural  Salvador Figuerola

Grup de teatre Lapsus  Josep Torres
Grup d’arpilleres  Pilar López
Grup de dones  Anita Ramonet
Cor de l’Ateneu  Marta Giralt
Grup de boixets  Rosa Aguilera
Club dels dijous  Carme Moya
Grup de zumba  Laura Font
Juganíbals  Marc Garcia
Grup de botxes  Esteve Corbera
Grup de muntanya  Lorenzo Hernando
Ateneu en xarxa  Anna Vicente

© 2013 Fundació Privada Ateneu Sant Roc

X