donvenim1

donvenim3

donvenim2

Joves de l'Ateneu Popular Sant Roc (1998)

Fira d'artesania (2012)

Sant Roc: un barri de Badalona

A meitat del segle passat, a la ciutat de Badalona, es va donar un important resurgiment econòmic de la indústria de la nostra ciutat que havia superat en part les conseqüències de la Guerra Civil espanyola. Durant aquest anys hi ha una gran demanda de mà d’obra de la indústria badalonina que ocasiona l’arribada massiva d’immigrants procedents d’altres províncies de l’estat espanyol. Aquest creixement es produeix de manera descontrolada i sense cap planificació motiu que té com a resultat greus problemes urbanístics i d’infraestructures, així com la difícil integració dels nouvinguts.

Les conseqüències d’aquest esdeveniment és la creació de barris periferics i una desmesurada dèria constructora de noves vivendes per tal d’allotjar als nouvinguts. La majoria de les promocions són d’iniciativa privada, a càrrec d’immobiliaries sense escrúpuls que només pensen en construir sense preveure un mínim d’equipaments i serveis. Sant Roc és un d’aquest barris però construït amb iniciativa pública per tal d’eliminar zones de barraquisme de Barcelona i Badalona, acollir als damnificats per les riuades de l’any 1962 i compensar les expropiacions que es van fer per a construir l’autopista.

>>Video de http://www.ccma.cat/324/50-anys-de-lenderroc-del-barri-de-barraques-del-somorrostro/noticia/2738064/

>>Aprop Cap.1, sèrie microdocumental de Televisió de Badalona dedicat a les vivendes de Sant Roc

BADALONA 15 06 2016 REPORTATGE SOBRE EL 50 ANIVERSARI DEL DESALLOTJAMENT DEL SOMORROSTRO I DEL 50 ANIVERSARI DE LA CONSTRUCCIÓ DEL BARRI DE SANT ROC / A LA FOTO JUAN JESUS GUERRERO / FOTO JOSEP GARCIA

BADALONA 15 06 2016 REPORTATGE SOBRE EL 50 ANIVERSARI DEL DESALLOTJAMENT DEL SOMORROSTRO I DEL 50 ANIVERSARI DE LA CONSTRUCCIÓ DEL BARRI DE SANT ROC / A LA FOTO JUAN JESUS GUERRERO / FOTO JOSEP GARCIA

>>Més informació

El Centre Social Cultural Sant Roc

Al seu inici, les vivendes de Sant Roc són de molt baixa qualitat i molts d’aquests pisos es sobreocupen. Quasi bé la meitat dels veïns són de fora de Catalunya i es concentra una població d’ètnia gitana que suposa un 25% del total de població del barri.

La falta d’equipaments mínims (llum, pavimentació…) i serveis (escoles, centres de salut…) va motivar l’aparició de les reivindicacions veïnals i la creació del Centre Social Cultura Sant Roc. Va ser creat l’any 1969 a iniciativa de la parròquia i va comptar amb les vocalies de Joventut, Infantil —que es va convertir en l’actual Esplai Borinot (de la Fundació Ateneu Sant Roc)—, Colònies, Grup de Dones, Cultura, Habitatge i dos consultors: un de mèdic i un de jurídic.

Per manca d’entesa amb la directiva del Centre Social, l’any 1987 es va decidir formar una entitat autònoma a fi de poder proseguir el treball de promoció sociocultural i educativa d’una manera independent i sense presions externes. Neix L’Ateneu Popular Sant Roc.

Ateneu Popular Sant Roc

Des de l’any 1987, l’Ateneu Popular Sant Roc va prendre el relleu de la labor sociocultural del Centre Social en el barri. El barri no és el mateix que a la dècada dels 60 i la tasca de l’Ateneu Popular Sant Roc intenta donar una resposta més actualitzada als nous problemes del moment. Promou activitats relacionades amb la cultura, l’esport, el temps lliure, la sanitat, l’educació, el pacifisme, l’ecologia i el medi ambient, i totes aquelles que siguin d’utilitat pública o interès social envers la tasca educativa i sociocultural dels ciutadans.

Fundació Ateneu Sant Roc

L’any 2005 l’Ateneu Popular Sant Roc ha crescut, hi ha molts projectes per portar a terme i hi ha una dedicació constant de moltes persones que s’impliquen amb il·lusió, és per això que cal donar un pas important i esdevé Fundació Ateneu Sant Roc.

Actualment segueix aquesta inquietud de part de la gent del barri per fer coses que millorin i dignifiquin la vida dels seus habitants. La Fundació Ateneu Sant Roc vol seguir al costat dels veïns i veïnes i treballar per la cohesió social, fomentant la participació i incidint, especialment en els col·lectius en risc d’exclusió social.

La Fundació sempre intenta estar atenta a la realitat que ens envolta per tal de donar resposta a les noves situacions que ens trobem. Som un grup de gent que qüestiona la seva feina i adapta els seus projectes a les necessitats que detecta.

Treballem a través de diferents projectes adreçats a totes les edats:

  • Amb els infants i joves del barri portem a terme un treball compensatori i preventiu que eviti, en la mesura dels possibles, el deteriorament de les situacions de risc,
  • Amb les famílies i la resta d’adults on és fonamental crear espais de trobada per tal d’augmentar la formació i la participació social.
  • Darrerament, amb el canvi de població fomentem la relació intercultural entre els diferents col·lectius treballant des del coneixement mutu i el respecte.
© 2013 Fundació Privada Ateneu Sant Roc

X