[ALS LÍMITS 6] Un estiu per a tothom

[ALS LÍMITS 6] Un estiu per a tothom

Durant els dies de vacances trobem tot un seguit d’activitats que potencien la convivència, poden ser o no especialitzades, tractar-se d’intercanvis, de camps de treball o casals d’estiu on la feina es faci pels altres (cas dels grups de joves) o bé gaudir-ne directament (cas dels més petits). Les activitats d’estiu representen un valor molt positiu per al nen […]

[ALS LÍMITS 5] Educació integral

[ALS LÍMITS 5] Educació integral

El nen té una gran curiositat i necessitat de conèixer i descobrir tot el que l’envolta, si motivem bé aquesta curiositat el nen preguntarà i s’interessarà per tot el que l’envolta, partint  del medi més proper: LA FAMÍLIA, L’ESCOLA, EL BARRI i l’entitat d’ESPLAI o CENTRE OBERT. El nen ampliarà els seus coneixements traient les experiències que el formaran […]

[ALS LÍMITS 4] Unió Romaní

[ALS LÍMITS 4] Unió Romaní

Es cierto que ya se han conseguido muchas cosas: el derecho a la identidad cultural, a la libertad de culto religioso, a la igualdad ante la ley, a la educación y al respeto de los derechos humanos. Sin embargo, muchas veces hay datos que no son ciertos y se utilizan alegremente en los medios. Así se va deformando la […]

[ALS LÍMITS 3] …Coses de dones

[ALS LÍMITS 3] …Coses de dones

L’adaptació és una de les parts més complicades de tot procés de convivència. La comunitat gitana i la comunitat paia, la comunitat paia i la comunitat gitana, viuen en un projecte de convivència des de fa molt de temps, però l’adaptació és difícil. El projecte de Formació Global Comunitària pretén que les dones participants prenguin consciència de la seva […]