TV Badalona • Formació sobre gènere

Badalona, 19/09/2019

Què entenem per feminisme? Quina relació volem que les persones tinguin amb el seu cos? Preguntes per treballar una proposta educativa coherent que ens permeti educar des d’una perspectiva d’equitat de gènere.

Related Posts

Leave a Comment