Els voluntaris de lectura… descobridors d’històries!

Els voluntaris de lectura… descobridors d’històries!

Des de fa uns cursos, el projecte de la lectura individualitzada va agafant força, el seu èxit recau en el paper dels voluntaris, amb la seva gran implicació i les seves inquietuds per oferir un cop per setmana un espai de lectura als infants dels diferents grups del Centre Obert Infantil.

Elements claus que ajuden a dotar de recursos al voluntariat és la formació abans d’iniciar les sessions de lectura i la comunicació permanent amb tot l’equip.

Gràcies a la creació d’aquest espai es treballa la millora de la comprensió lectora oferint a cada infant un entorn agradable, establint una relació de confiança i sobretot tenint molta cura de l’elecció de la lectura. Tret importantíssim a l’hora d’atraure els menors i que per això es realitzen tutories prèvies entre el voluntari/a i l’infant per tal d’esbrinar els seus interessos i es fa una recerca de materials considerant les seves característiques, tant pot buscar-se a la biblioteca de l’entitat però també es fa una visita a la biblioteca del barri per tal d’apropar recursos i donar a conèixer el gran ventall de lectures.

Poc a poc, setmana a setmana, les estones de lectura apropen els nostres infants a la descoberta de noves històries, de mons insospitats, de personatges desconeguts… els voluntaris de lectura ens apropen els llibres!

14 de març de 2019

Entrades relacionades

Deixa un comentari