17 d’octubre: Dia internacional contra la pobresa

17 d’octubre: Dia internacional contra la pobresa

Oxfam proposa acabar amb els privilegis i la concentració de poder per frenar la desigualtat extrema

La desigualtat extrema al món està arribant a cotes insuportables. Actualment, l’1% més ric de la població mundial posseeix més riquesa que el 99% restant de les persones del planeta. El poder i els privilegis s’estan utilitzant per manipular el sistema econòmic i així ampliar la bretxa, deixant sense esperança centenars de milions de persones pobres. L’entramat mundial de paradisos fiscals permet que una minoria privilegiada hi oculti 7,6 bilions de dòlars. Per combatre amb èxit la pobresa, és indefugible afrontar la crisi de desigualtat.

Oxfam insta els líders mundials a prendre mesures

Mesures que posin fi a la crisi de desigualtat actual, defensant els interessos de la majoria. Està en mans dels responsables polítics construir una economia humana que beneficiï totes les persones:

  • Pagar als treballadors i treballadores un salari digne i reduir les bretxes amb les remuneracions dels alts directius: els salaris mínims s’han d’elevar fins que es converteixin en salaris dignes, assegurant una total transparència sobre la ràtio salarial i la protecció del dret d’associació i de vaga dels treballadors.
  • Fomentar la igualtat econòmica i els drets de les dones: compensant el treball de cures no remunerat; acabant amb la bretxa salarial entre homes i dones; afavorint la igualtat entre homes i dones en els drets d’herència i successió així com sobre la propietat de la terra, i millorant la recollida d’informació per avaluar els impactes de la política econòmica sobre nenes i dones.
  • Mantenir sota control la capacitat d’influència de les elits més poderoses: creant registres públics de les activitats de lobby i establint normes més estrictes sobre els conflictes d’interessos; garantint la divulgació pública, gratuïta i accessible d’informació de qualitat sobre els processos administratius i pressupostaris; reformant el marc normatiu, especialment pel que fa a la transparència de la funció pública; delimitant la participació del sector empresarial en el finançament de les campanyes electorals, i aplicant mesures per posar fi a les portes giratòries entre les grans empreses i els governs.
  • Modificar el sistema mundial d’investigació i desenvolupament (R + D) i de fixació dels preus dels medicaments per garantir l’accés de totes les persones a medicaments adequats i assequibles: negociant un nou tractat mundial sobre R + D; incrementant la inversió en medicaments, incloent genèrics assequibles, i excloent les normes de propietat intel·lectual dels acords comercials. El finançament de l’R + D ha de deslligar-se de la fixació dels preus dels medicaments a fi d’acabar amb els monopolis privats; així mateix, s’ha de garantir un finançament suficient per a la R + D dels tractaments més necessaris i que els medicaments resultants siguin assequibles per a totes les persones que els necessitin.
  • Distribuir l’esforç fiscal de manera justa i equitativa: traslladant la càrrega tributària del treball i el consum cap a la riquesa i el capital; millorant la transparència sobre els incentius fiscals, i recuperant un gravamen sobre la riquesa.
  • Combatre la desigualtat a través d’una despesa pública progressiva: donant prioritat a aquelles polítiques, pràctiques i despeses que permetin incrementar el finançament destinat a uns serveis sanitaris i educatius públics i gratuïts, per lluitar contra la pobresa i la desigualtat a nivell nacional; abstenint- se d’aplicar reformes de mercat inviables i d’eficàcia no demostrada en els sistemes públics de sanitat i educació, i ampliant la prestació pública de serveis bàsics (en lloc de la privada).
Oxfam insta els líders mundials a posar fi a l’era dels paradisos fiscals i als seus efectes nocius per a la humanitat

Els líders mundials s’han de comprometre a desenvolupar una estratègia més eficaç per acabar tant amb els paradisos fiscals com amb altres règims preferencials nocius. Ha arribat l’hora de posar fi a la carrera a la baixa en la fiscalitat sobre els beneficis empresarials i d’arribar a un consens internacional per evitar la competència deslleial entre països. Al final, tots els governs, han d’establir les bases per crear un organisme fiscal mundial en què participin tots els països en igualtat de condicions.

Ens sumem a OXFAM Intermon per instar els líders mundials a garantir la continuïtat del nostre planeta i treballar per un món més just per a tots.

 

>Extret de l’informe Una economia al servei de l’1% (2016) d’OXFAM Intermon.

17 d’octubre de 2017

Entrades relacionades

Deixa un comentari