Formació de dones Laila

Formació de dones Laila

Projecte dirigit a dones a partir de 16 anys de diferents cultures i procedències. L’objectiu del projecte és facilitar l’aprenentatge de les llengües catalana i castellana com a element integrador, estimulant la convivència i el treball en grup.

Activitats i objectius


Grups de lengua: Els diferents grups s’estableixen en funció del nivell de coneixement de la llengua que es copsa en l’entrevista individual d’inici de curs.
Classes de castellà: dos grups a nivell oral per a dones analfabetes en idioma d’origen que no entenen el castellà; dos grups de nivell bàsic per a dones amb un mínim coneixement del castellà.
Classes de català: dos grups per a dones amb bon nivell de castellà i nivell bàsic de català. Els grups de català i el de castellà de nivell més elevat, complementen l’aprenentatge de la llengua amb sessions d’informàtica.
Altres activitats: coneixement de l’entorn, activitats amb altres grups de dones de l’Ateneu, sortides, participació en activitats d’altres projectes (Mes verd, Fira d’artesania...), xerrades...

Servei d’educació infantil: Per a nadons de 0 a 3 anys fills de les dones participants. Dos grups en funció de l’edat. Activitats: esmorzar, jocs, contes, cançons, tallers, celebració de festes tradicionals, psicomotricitat...

Classes d’àrab: Per a infants de 6 a 12 anys per reforçar l’aprenentatge de l’àrab a nivell oral i escrit.
© 2013 Fundació Privada Ateneu Sant Roc
ateneu@fundacioateneusantroc.org
Disseny Anne-Sophie de Vargas basat en Wordpress