Joves

Joves

Projecte dirigit a 70 joves d’edats compreses entre 12 i 18 anys:

  • Que formen part d’un medi familiar multiproblemàtic i amb situació sociocultural i econòmica desfavorable; amb mancances afectives i relacionals, escolarització deficient (fracàs escolar, absentisme, baix nivell i manca de motivació).
  • Joves nouvinguts de diferents orígens: Pakistan, Marroc, Índia, Llatinoamèrica…

Activitats i objectius


Aules d’estudi:
Petits i grans: Espai per al reforç escolar i suport als deures. Es disposa de material de consulta, llibres de text i d’ordinadors amb connexió a internet. Es reforça el treball d’hàbits d’estudi i la planificació del treball.
Reforç de matemàtiques: Espai adreçat a joves de darrer curs de secundària i batxillerat per resoldre dubtes en matemàtiques.
Català: Espai de reforç en l’aprenentatge per a joves nouvinguts, prioritzant les activitats orals i la lectura, així com el treball a través de les TIC.

Activitats diàries: Es treball en dos grups, agrupats per edats. Les activitats són: tarda de jocs, fang, esports,teatre, tallers, piscina, cinema, cuina...

Altres: Sortides, participació en activitats d'altres projectes (casals, rutes, festes del barri, mostra de pessebres...), celebració de festes tradicionals. Elaboració de Projectes Educatius Individualizats i seguiments; coordinacions amb els centres educatius, Serveis socials...
© 2013 Fundació Privada Ateneu Sant Roc
ateneu@fundacioateneusantroc.org
Disseny Anne-Sophie de Vargas basat en Wordpress