Formació de Voluntaris

Formació de Voluntaris

Projecte adreçat a voluntaris i col·laboradors, monitors, educadors i talleristes dels diferents projectes. S’organitzen activitats per tal de millorar la qualitat pedagògica de les nostres activitats. Punt d’informació i consulta de material i documentació (revistes, publicacions, llibres…). Biblioteca especialitzada per a monitors i educadors. Acollida d’alumnes de pràctiques de diferents universitats i centres de formació.

Activitats i objectius


Xerrades
Tallers i cursos
Aprenentatge-servei de premonitor
Trobada d'educadors i voluntaris
Diada de tècniques
Xerrades formatives dirigides a altres entitats
Formacions fora de l’Ateneu
© 2013 Fundació Privada Ateneu Sant Roc
ateneu@fundacioateneusantroc.org
Disseny Anne-Sophie de Vargas basat en Wordpress