Aula Oberta

Aula Oberta

Projecte adreçat a 30 infants entre 6 i 12 anys nouvinguts amb l’objectiu de millorar-ne les capacitats comunicatives a través de l’aprenentatge de la llengua catalana com a eina d’expressió vinculada a les pròpies experiències.

Es treballa en tres grups dividits per nivell d’aprenentatge del català.

Activitats i objectius


Treball oral i de lectoescriptura, biblioteca, teatre, informàtica, expressió corporal, música, jocs educatius. Sortida de cap de setmana. Participació en activitats d’altres projectes de la Fundació (activitats de vacances, festes de barri... ).
© 2013 Fundació Privada Ateneu Sant Roc
ateneu@fundacioateneusantroc.org
Disseny Anne-Sophie de Vargas basat en Wordpress