Activitats de Vacances

Activitats de Vacances

Projecte dirigit a 400 infants i joves del barri d’entre 3 i 18 anys. Es desenvolupa en període de vacances escolars i dóna continuïtat a la tasca educativa que es duu a terme al llarg del curs. L’objectiu és oferir als infants i joves una experiència lúdica i creativa en el temps de lleure.

Activitats i objectius


Casal d'hivern infantil, Casal d'hivern de joves, Casal d’estiu infantil, Casal d’estiu de joves, Casal d’estiu Trinitàries, Colònies, Ruta, Casal d’Agost i Camp de treball (participen joves de Bilbao, Saragossa, Valladolid, Móstoles...).
© 2013 Fundació Privada Ateneu Sant Roc
ateneu@fundacioateneusantroc.org
Disseny Anne-Sophie de Vargas basat en Wordpress